Yeni Yönetmeliğe Uygun Eczane Tabelası ve Teknik Özellikleri

Eczane Tabelaları Yönetmeliği Değişti!

Tüm eczacıların yakında takip ettiği üzere geçtiğimiz günlerde Eczaneler Birliği,  2014 senesinde yayınladığı “Eczane Tabelaları Yönetmeliği”ni yeni bir formata getirdi. Çeşitli geliştirmeler içererek son hali verilen yönetmelikle mevcut tabelaların değiştirilmesi için son tarih 01.04.2017 olarak belirlendi. Eczane firmaları bu son tarihten sonra yeni yönetmeliğe uygun olmayan “eczane ve reklam tabelası” kullanmaları halinde idari para cezasına çarptırılacaklar.

Eczane Tabela ve Reklam Yönetmeliğinde Neler Yer Alıyor?

Amaç

MADDE 1 – Eczane Tabelaları Yönetmeliği ve Bu Kılavuz ile ülkemizde faaliyet gösteren eczanelerin levhalarında aynı standartların kullanılması sağlanmıştır. Hastaların eczanelere erişiminin kolaylaştırılması, farklı standartlarda eczane levhası kullanılması halinde ortaya çıkan görsel kirliliğin ve eczaneler arası haksız rekabetin önlenmesi amaçlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a göre açılmış serbest eczaneleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – Bu kılavuz 6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun’a uygun olarak; 12/04/2014 tarihli ve 28970 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesine göre hazırlanmıştır.

Eczane Levha Standartları

MADDE 4- (1)

Eczane levha standartları ve Eczane Tabelaları Yönetmeliği ölçüleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

a) Eczane Tabela Standart 1

Beyaz Tabela: 150 x 50 cm
eczane-tabelalari-standartlari-15x50cmKırmızı Tabela: 200 x 45 cm
Eczane Harf Yüksekliği: 25 cm
Eczane İsmi Harf Yüksekliği: 9 cm

Beyaz Tabela: 225 x 80 cm
Keczane-tabelalari-standartlari-300x70cmırmızı Tabela: 300 x 70 cm
Eczane Harf Yüksekliği: 38 cm Eczane İsmi Harf Yüksekliği: 14 cm

2017-02-23T12:26:15+00:00